Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap og arbeidsmiljø – Statfjord B

Vi har ført tilsyn med Statoil og COOR, og deres styring av beredskap og styring av arbeidsmiljø på Statfjord B.


Statfjord er et oljefelt i Tampen-området i Nordsjøen, på grensen mellom norsk og britisk sektor. Feltet er bygd ut med tre fullt integrerte innretninger: Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C. Statfjord B er plassert i den sørlige delen av feltet og kom i produksjon i 1982.

I perioden 12. til 23. juni 2017 førte vi tilsyn med Statoil og COOR sin styring av beredskap og styring av arbeidsmiljø for forpleiningen i en tid med endringsprosesser, på Statfjord B. COOR er leverandør av forpleiningstjenester til Statfjord B.

Resultat
Vi identifiserte ett avvik knyttet til bemanning.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til kartlegginger og risikovurderinger.

Vi har bedt Statoil gi oss tilbakemelding innen 15. september om hvordan de vurderer disse forholdene.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95