Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Goliat FPSO

Ptil har ført tilsyn med styringen av beredskapsmessige forhold på Goliat FPSO.


Eni Norge AS (Eni) er operatør for Goliatfeltet, som ligger på Tromsøflaket i Barentshavet ca 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Feltet skal bygges ut med en flytende, integrert innretning (FPSO) av typen Sevan 1000 og med åtte undervannsbrønnrammer.

Goliatinnretningen nærmer seg ferdigstilling fra byggeverft. Produksjonen på feltet er planlagt startet i midten av 2015.

Ptil førte i dagene 10.-12.11.2014 tilsyn med operatørselskapets styring av beredskapsmessige forhold på innretningen. Hoveddelen av tilsynet fant sted ved byggeverftet Hyundai Heavy Industries i Ulsan i Sør-Korea. 

Tilsynsaktiviteten var en videreføring av tidligere oppfølgingsaktiviteter med Goliatprosjektet, herunder forhold knyttet til vinterisering av innretningen. Videre omfattet tilsynet verifikasjon av selskapets prosesser for samsvarsmåling og prosjektstyring på beredskapsområdet. Ptil ønsket også å få et bilde av den operasjonelle status for innretningen med henblikk på det planlagte tidspunktet for driftsstart.

Det ble ikke identifisert noen avvik gjennom dette tilsynet.

Det ble påvist forbedringspunkter knyttet til:

  • Redning og evakuering av skadet person
  • Redning av personell fra låsbare lugarer
  • Oppbevaring av redningsdrakt på lugar
  • Bruken av MOB-båt
  • Ytelseskrav til medisinsk behandling


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77