Gå til hovedinnhold

Tilsyn med BP Norge AS - Elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 1.-2.11 2011 tilsyn med BP Norge AS (BP).


Tilsynsaktiviteten var knyttet til operatørens arbeid med å sikre etterlevelse av petroleumsregelverkets krav til elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg.

Mål
Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at regelverksbestemmelser blir oppfylt og tilsynet la spesielt vekt på de deler av selskapets styringssystem som omfatter ansvarshavende for elektriske anlegg sin rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg.

Resultat
Landdelen av tilsynet ble gjennomført som planlagt med god tilrettelegging fra BP. Samtalene som ble gjennomført ga inntrykk av dyktige og engasjerte medarbeidere.

Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til: 

  • Oppdatering av styrende dokumenter
  • Kvalitetssikring av mindre modifikasjoner
  • Kartlegging og oppfølging av elektrorelaterte barrierer og ytelseskrav

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77