Gå til hovedinnhold

Tilsyn med BP – Tambar

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 26.-28. april 2016 tilsyn med BP Norge AS (BP) rettet mot beredskap på Tambar-innretningen.


Oljefeltet Tambar opereres av BP. Feltet ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, omtrent 16 kilometer sørøst for Ula-feltet. Feltet er bygget ut med en fjernstyrt brønnhodeinnretning uten prosessutstyr.

BP har søkt om levetidsforlengelse på Tambar fram til 1. januar 2022.

Formålet med tilsynet var å verifisere hvordan BP møter regelverkets krav innen beredskap.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til fysisk egnethet for helikopterdekkpersonell, redning av skadet person fra kran, endring i bruk av beredskapsfartøy og trening av beredskapsfunksjoner.

Vi har bedt BP svare på hvordan forbedringspunktene blir vurdert innen 20. juni 2016.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77