Gå til hovedinnhold

Tilsyn med byggingen av Martin Linge

Vi har ført tilsyn med byggingen av produksjonsinnretningen til Martin Lingefeltet.


Total E&P Norge AS (Total) er operatør for Martin Linge, som er et olje- og gassfelt nær grensen til britisk sektor i Nordsjøen, 42 kilometer vest for Oseberg. Havdybden i området er om lag 115 meter. Utbyggingskonseptet er en fullt integrert produksjonsinnretning med stålunderstell, og en flytende lager- og lasteenhet (FSO) for oljelagring.

Vi har ført tilsyn på byggeplassen for produksjonsinnretningen (PU) i Sør-Korea i dagene 17.–20. januar 2017, med et etterfølgende møte i driftsorganisasjonens kontorer i Stavanger.

Formålet med tilsynet var å verifisere at Totals styring av beredskapsmessige forhold, materialhåndtering og arbeidsmiljø under prosjektfasen og fabrikasjon av innretningen er i samsvar med krav i regelverket.

I tilsynet ble det påvist ett avvik, som var knyttet til tilrettelegging for offshorekran.

Det ble videre påvist forbedringspunkter knyttet til:

Total har fått frist til 30. april 2017 med å melde tilbake hvordan avviket blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77