Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Centrica

Vi har ført tilsyn med hvordan Centrica ivaretar sine plikter som rettighetshaver i utvinningstillatelser.


Centrica Resources (Norge) AS (Centrica) har vært aktør på norsk sokkel i ti år. Selskapet er rettighetshaver i 44 utvinningstillatelser, og er operatør for Valefeltet, som er i produksjon, og Odafeltet, som er under utbygging.

Selv om operatørselskapet har et særlig ansvar for å etterleve regelverket, har også rettighetshavere en rolle i denne sammenhengen. Vi har i flere tilfeller ført tilsyn med rettighetshavere for å verifisere at disse ivaretar sin rolle og sitt ansvar.

Tilsynet med Centrica fant sted i form av et møte i selskapets lokaler i Stavanger. Hensikten med tilsynet var å verifisere at Centrica har et styringssystem og en praktisk oppfølging av sin rolle i utvinningstillatelsen i samsvar med krav i regelverket, og at selskapet har en robust kompetanse og kapasitet.

Det ble ikke påvist avvik fra regelverket eller forbedringspunkter i tilsynet.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77