Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Conoco Phillips Skandinavia AS – Ekofisk

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med Conoco Phillips Skandinavia AS (COPSAS) sine innretninger 2/4 C-X og J på Ekofisk komplekset i perioden 09.12.2013 til 13.12.2013.


Mål
Målet med tilsynet var å vurdere selskapets styring av tekniske, operasjonelle og administrative forhold vedrørende materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr på Ekofisk komplekset og måle dette mot selskapets egne krav og myndighetskrav.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • forløper til kran
 • ladestasjon for truck
 • truck og tilleggsutstyr
 • bruksanvisninger og bruk av løfteredskaper
 • opplæring
 • tilkomst til vinsj
 • vedlikehold av løfteutstyr
 • elastiske MOB-båt forløpere
 • offshorekraner
 • personell under hengende last
   

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • styrende dokumenter
 • sentrallager for løfteutstyr på Ekofisk X
 • kommunikasjon/informasjon
 • kvalitetssikring av sakkyndig virksomhet
 • lastbegrensningskart
 • slangetromler
 • utestående vedlikehold

 

Journal 2013/1356

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064