Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips – Ekofisk 2/4 J

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 17.11 – 15.12.14 tilsyn med ConocoPhillips (COPSAS) sitt arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav innenfor fagområdene teknisk sikkerhet og prosessikkerhet ved drift og vedlikehold av Ekofisk 2/4 J (EkoJ).


EkoJ er en prosessplattform som mottar produksjon fra hele Ekofisk feltet i tillegg til Eldfisk og Tor for prosessering og transport til Emden/Teeside. EkoJ er en del av Ekofisk komplekset og har broforbindelse til Ekofisk 2/4M og Ekofisk 2/4X.

Resultat

Det ble identifisert fem avvik knyttet til:

  • Barrierestyring
  • Høyspenningsinstallasjoner
  • Håndtering av avvik
  • Trykktanker
  • Dokumentasjon

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til

  • Brannvann
  • Prosessnedstengningsventiler
  • Tennkilder
  • Evakueringsveier
  • Akseptkriterium

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064