Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ConocoPhillips – Ekofisk X

I perioden 25. til 26. april, og 7. til 10. mai 2018 førte vi tilsyn med ConocoPhillips' planlegging og utførelse av bore- og brønnoperasjoner på Ekofisk X.


Mål
Målet med tilsynet er å verifisere om ConocoPhillips med sine entreprenører etterlever regelverkskrav til planlegging, risikovurdering og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner.

Resultat
Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

  • Anvendelse av endringsstyring (MOC)
  • Klassifisering av sikkerhetskritisk utstyr
  • Funksjonstesting
  • Kompetanseoversikt for innleid personell

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Involvering av leverandører i trening og øvelser
  • Arbeidstakermedvirkning
  • Identifisering og prioritering av forbedringsforslag

ConocoPhillips har fått frist til 3. august 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77