Gå til hovedinnhold

Tilsyn med COSL Drilling Europa AS

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 6. - 9.1.2014 tilsyn med COSL Drilling Europa AS (COSL), innen fagområdene logistikk og arbeidsmiljø.


Mål
Målet for tilsynet var å verifisere overholdelse av regelverkskrav og forutsetningene for utstedelse av samsvarsuttalelse (SUT) innenfor fagområdene logistikk og arbeidsmiljø.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • kartlegging og risikovurdering
 • tiltak og oppfølging av støy, kjemikalier og ergonomi

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • arbeidstakermedvirkning
 • samordning mellom HMS-personell
 • logistikkplanlegging
 • rørhåndteringsdekk
 • nødoperasjon av løfteutstyr
 • slangestasjoner
 • kontroll og testing av løst løfteutstyr
 • sakkyndig kontroll løst løfteutstyr
 • sjøsikring
 • høyttalere i krankabiner


Journal 2013/1295

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77