Gå til hovedinnhold

Tilsyn med COSL Drilling Europe AS – COSLPromoter

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte, i perioden 24.6. -3.7.2014, tilsyn med COSL Drilling Europe A/S (CDE) og selskapets operasjoner med boreinnretningen COSLPromoter.


Mål
Målet med aktiviteten var å følge opp at CDE har implementert et system som ivaretar kravene til styring av risiko i henhold til regelverket.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til styrende dokumentasjon for beredskap.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Risiko og barrierestyring
  • Oppdatering av dokumentasjon
  • Beredskapsmanual
  • Beredskapsbarrierer
  • Simulatortrening
  • Vedlikehold
  • Dører
  • Arbeidsmiljø

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77