Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Dolphin Drilling - oppfølging av forankringssystemer

Ptil førte 19. og 20. april 2016 tilsyn med Dolphin Drilling om oppfølging av forankringssystemer.


Målet var å føre tilsyn med at Dolphin Drilling har systemer for å ivareta lærdom av egne og andres hendelser for å redusere sannsynligheten for linebrudd.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til ivaretakelse av viskøse laster.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til samsvarsmålinger.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77