Gå til hovedinnhold

Tilsyn med elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer – Kårstø

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 16.-18.11.2011 tilsyn med elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer på Kårstøterminalen.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å vurdere planlegging, gjennomføring og oppfølging av virksomheten i forhold til krav i regelverket innenfor tilsynets fagområder.

Resultat
Tilsynet ble gjennomført som planlagt med god tilrettelegging fra Gassco og Statoil.

Samtalene som ble gjennomført ga inntrykk av dyktige og engasjerte medarbeidere.

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • vannfylt oljegruve under transformator
  • opplæring, trening og øvelse i brannbekjempelse i substasjoner
     

Det ble identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

  • sikkerhetsskilting
  • branndeteksjon for transformatorer
  • sikring av overtrykk i substasjoner
  • styrende dokumenter



 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77