Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Eni Norge AS – Goliat FPSO

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 10.-12.3.2014 tilsyn med Eni Norge AS (Eni) sitt arbeid med å sikre etterlevelse av krav til etablering og implementering av tekniske og operasjonelle barrierer i utbyggingsprosjektet for Goliat FPSO.


Mål
Målet med tilsynet var å følge opp at Eni i samarbeid med HHI og andre involverte etterlever forutsetningene i PUD, gjeldende forskrifter, standarder samt Enis egne krav. Tilsynet la spesiell vekt på utarbeidelse, implementering og synliggjøring av Goliat FPSOs spesifikke barrierestrategier, ytelseskrav og ytelsespåvirkende faktorer i et livsløpsperspektiv.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Barrierestyring
  • Brannbekjempelsesstrategi
  • Behovet for og rollen til funksjonen «Stop Blowdown»
  • Kjølevannssystemet til nødgeneratorenheten
  • Ventilasjon i lastepumperommet
  • Brannvannforsyning
  • Brannmotstand og passiv brannbeskyttelse
  • Brannisolering av elektrotavlerom
  • Sikkerhetskritiske rom og sensitiv elektrisk utstyr
  • Tennkildekontroll

 

Journal 2014/133

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77