Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor - Hammerfest LNG

I perioden 14. mai til 16. mai 2018 førte vi tilsyn med oppfølging av alarmbelastning og Human Factors-forhold (HF) i kontrollrommet på Hammerfest LNG.


Mål
Målet med dette tilsynet har vært å undersøke hvorvidt alarmsystemene på Hammerfest LNG gir operatørene den nødvendige støtte i håndteringen av prosessanlegget under normale driftssituasjoner, ved forstyrrelser og ved hendelser, målt opp mot relevante selskaps- og myndighetskrav.

Videre ble Equinors kartlegging og oppfølging av Human Factors-forhold og fysiske arbeidsmiljøforhold i kontrollrommet vurdert. Tilsynet omfattet også en vurdering av kompetansesikring, opplæring og trening av operatørene.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Kartlegginger av psykososiale forhold og HF i hovedkontrollrommet
  • Vurdering av behov for analyser innen ergonomi og HF

Equinor har fått frist til 13. august 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77