Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Johan Castberg

24. og 25. mai 2018 førte vi tilsyn med prosjektering og verifikasjon av sjøislaster mot Johan Castberg-innretningen.


Mål
Målet med tilsynet var å se til at prosjekteringen og tilhørende verifikasjon av islastene på skroget er i samsvar med regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Kvalitetskontroller av analyser
  • Verifikasjon av spesifikasjoner
  • Sannsynligheten for sammenstøt med sjøis og isfjell
  • Kombinasjoner av sjøislaster med hydrostatisk trykk

Equinor har fått frist til 12. juli 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95