Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Johan Sverdrup boligplattform (LQ)

Den 24. januar 2019 førte vi tilsyn med Equinor og deres styring av sikkerhetssystemer og det elektriske anlegget på Johan Sverdrup boligplattformen (LQ).


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor sin styring og oppfølging av sikkerhetssystemer og elektriske anlegg i forbindelse med klargjøring til drift av LQ er i samsvar med myndighetenes krav.

Resultat
Det ble i tilsynet presentert erfaringer og status med ferdigstilling av systemer og anlegg, utestående arbeid og eventuelle planer for arbeid som må utføres offshore. Det var fortsatt utestående arbeid på sikkerhetssystemer og elektriske anlegg.
 
Tilsynet påviste to forbedringspunkter på følgende områder:
Mangler ved oppbevaring av sikkerhetsutstyr for tavlerom
Manglende revisjon på referansedokumenter i elektrotekniske analyser
 
Hva skjer nå?
Equinor har fått frist til 1. april 2019 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77