Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Martin Linge

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy AS (Equinor) og arbeidsmiljøet i boligkvarteret på Martin Linge.


Den 14. – 15. mai 2018 førte vi tilsyn med Martin Linge og arbeidsmiljøet om bord i boligkvarteret.

Bakgrunn
Tilsynet var en del av vår oppfølging av utbyggingsprosjektet på Martin Linge-feltet.

Mål
Målet med tilsynet var å vurdere hvorvidt forholdene i Martin Linges boligkvarter var i samsvar med gjeldende krav til arbeidsmiljø.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til identifisering av informasjon for planlegging av aktiviteter relatert til arbeidsmiljø.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95