Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Martin Linge FSO

I perioden 19. – 21. juni førte vi tilsyn med Equinor Energy AS (Equinor) og deres oppfølging av arbeidsmiljø på Martin Linge FSO.


Mål
Målet med tilsynet var å vurdere om Martin Linge FSO i drift møter krav til arbeidsmiljø slik det er utformet i regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Vurdering av helserisiko
  • Kompetanse

Equinor har fått frist til 17. juli 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

 

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77