Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Njord A

I perioden 11. til 13. november 2018 førte vi tilsyn med Njord A innenfor fagområdene materialhåndtering, løfteutstyr og arbeidsmiljø.


Njord A ligger for tiden ved Kværner Stord sitt verft for modifikasjoner.

Tilsynet er en del av vår oppfølging av modifikasjonsprosjektet av Njord A og B.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere hvordan Equinor benytter muligheten for forbedringer innenfor materialhåndtering og arbeidsmiljø for innretningene på Njord, som er tatt til land for oppgradering.

Resultat
Tilsynet har identifisert ett avvik innen fagområdet arbeidsmiljø, og ett avvik innen materialhåndtering og løfteutstyr. Disse er:

  • Mangelfull styring av arbeidsmiljø
  • Manglende overordnet filosofi for materialhåndtering

Videre identifiserte vi to forbedringspunkt innen fagområdet materialhåndtering og løfteutstyr. Disse er:

  • Manglende samsvarsmåling mellom nytt og gammelt regelverk innen materialhåndtering
  • Organisering av operasjonelt ansvarlig og mulighet for å klarere og lede på en forsvarlig måte

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan de vil håndtere de avvikene vi har identifisert. Vi har også bedt selskapet gi sin vurdering av de forbedringspunktene vi observerte.

Fristen for tilbakemelding er satt til 4. april 2019.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77