Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Snorre A

I perioden 23.-27. april 2018 førte vi tilsyn med integritets- og barrierestyring for fleksible stigerør og system for trykksikring/nødavstenging på Snorre A.


Mål
Målet med tilsynet var å se til at integritets- og barrierestyringen for fleksible stigerør og system for trykksikring/nødavstenging er i henhold til selskapet sine egne krav og krav i regelverket.

Resultat
Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Driftsparametere for fleksible stigerør og overføringsledninger
  • Oppfølging av nødavstengingsventiler
  • Integritetsstyring av fleksible stigerør og jumpers

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Styring av kompetanse
  • Risikostyring for fleksible stigerør og jumpers

Equinor har fått frist til 20. august 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95