Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ExxonMobil

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 21.–24.5.2012 tilsyn med ExxonMobils (EM) HMS-styring av bore- og brønnaktiviteter samt arbeidsmiljøforhold.


Mål
Målet var å føre tilsyn med HMS-styringen av bore- og brønnaktiviteter på Ringhorne, inkludert arbeidsmiljø. Blant annet for å få en oversikt over selskapets system og prosedyrer for landorganisasjonen og organisasjonen på Ringhorne.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til tilrettelegging av arbeidet i forbindelse med løfteoperasjoner.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • bemanning og kompetanse
  • vedlikeholdsstyring
  • risikovurdering og kompetanse ved gjennomføring av boreaktiviteter
  • bore- og brønnhodeområdet
  • kjemikalier
  • støy
  • inneklima

Tilsynsrapport – Ringhorne
Brev til ExxonMobil

Journal 2012/789

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77