Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fleksible rør i Statoil

17. oktober 2017 førte vi tilsyn med fleksible rør i Statoil.


Mål
Målet med tilsynet var å se til at Statoil følger opp utfordringer med fleksible rør på en helhetlig måte og at rørene opereres i henhold til selskapets egne krav og myndighetskrav. I tillegg er det et mål å følge opp selskapet sine prosesser for å sikre erfaringsdeling, læring og kontinuerlig forbedring knyttet til fleksible rør.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkter.

Bakgrunn
Bakgrunnen for tilsynet er storulykkepotensialet forbundet med drift av fleksible rør. Det har de siste årene vært rapportert inn en rekke hendelser med fleksible rør, noe som også er presentert i vår rapport om risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95