Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fleksible stigerør og jumpere i Statoil

Ptil gjennomførte 26. og 27. november 2015 tilsyn med fleksible stigerør og jumpere i Statoil.


Målet med tilsynet var å få en overordnet oversikt over fleksible stigerør og jumpere i Statoil, samt følge opp observasjoner fra tidligere møter og tilsyn.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik eller forbedringspunkt i dette tilsynet.

Vi har bedt Statoil om å få en skriftlig oversikt over hvilke stigerør som er planlagt skiftet, når de er planlagt skiftet og hvilken leverandør som vil bli benyttet for de enkelte stigerørene.

Vi ber også om en oversikt over alle stigerør og jumpere som har gått ut, eller går ut på designlevetid de neste tre årene (til og med 2019), samt hvilke tiltak som er planlagt.

Statoil har fått frist til 1. februar 2016 for tilbakemelding på informasjonen vi etterspør. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77