Gå til hovedinnhold

Tilsyn med GDF SUEZ E&P Norge AS – Gjøa-innretningen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 5.5. – 8.5.2014 tilsyn med GDF SUEZ E&P Norge AS (GDF) ombord på Gjøa-innretningen.


Mål
Målet med aktiviteten var å følge opp GDF sitt arbeid med å etterleve egne og myndighetenes krav til styring og oppfølging av barrierer på Gjøa.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til brannvannsystemet.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Styrende dokumenter
  • Risikoanalyse
  • Tennkildekontroll
  • Brannmotstand til dekksrister

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77