Gå til hovedinnhold

Tilsyn med helikopterdekk på Rowan Stavanger

Ptil førte 15.4.2011 tilsyn med helikopterdekket på den flyttbare boliginnretningen Rowan Stavanger, med faglig bistand fra Luftfartstilsynet.


Luftfartstilsynet gjennomførte revisjon av helikopterdekket på Rowan Stavanger for å verifisere om det er i samsvar med regelverkets krav. Bakgrunnen er at søknad om Samsvarsuttalelse (SUT) for Rowan Stavanger er under behandling.

Rapporten etter Luftfartstilsynets revisjon inneholder påviste avvik, og vi ber om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert. Rapporten inneholder også observasjoner av forhold med potensial for forbedringer, og vi ber om deres vurdering av disse forholdene.

,
E-post: |