Gå til hovedinnhold

Tilsyn med hovedbærekonstruksjonene på Kvitebjørn

Den 28. november 2017 førte vi tilsyn med hovedbærekonstruksjonene på Kvitebjørn.


Mål
Målet med tilsynet var å se hvordan Statoil opprettholder integriteten på hovedbærekonstruksjonene for innretningene i drift. Tilsynet ble utført ved å se om inspeksjonsomfang, metoder og vurderinger av resultater er i henhold til krav i regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til metoder for undervannsinspeksjoner av bærende konstruksjoner.

Statoil har fått frist til 20. februar 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77