Gå til hovedinnhold

Tilsyn med hovedleverandører av havbunnsinnretninger

I september og oktober 2017 førte vi tilsyn med fire hovedleverandører av havbunnsinnretninger.


Vi ser en økning av antall havbunnsinnretninger på norsk sokkel, og det er mange nye feltutbygginger de neste årene med et stort omfang av havbunnsutstyr. Samtidig er det flere eksisterende innretninger som nærmer seg sin designlevetid, og hvor det er planer om å forlenge levetiden.

Målet med dette tilsynet var å se hvordan fire hovedleverandører av havbunnsinnretninger følger opp sitt utstyr gjennom de ulike fasene av utstyrets levetid. Vi ønsket å bli gjort kjent med hva som er status i dag og på utviklingen av ny teknologi på området. Aktiviteten omfattet også hvordan hovedleverandørene følger opp underleverandører.

Vi førte tilsyn med følgende hovedleverandører av havbunnsinnretninger: TechnipFMC, Aker Solutions, OneSubsea og Baker Huges (GE).

Gjennomføringen var i form av møter og gjennomgang i anleggene.

Resultatene er oppsummert i tilsynsrapporten.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77