Gå til hovedinnhold

Tilsyn med instrumenterte sikkerhetssystem – Gjøa

Ptil førte 4.-6. september 2013 tilsyn med GDF Suez knyttet til selskapets oppfølging av de instrumenterte sikkerhetssystemene på Gjøa, med fokus på hvordan uavhengigheten mellom de forskjellige sikkerhetssystemene ble ivaretatt.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i form av møter med relevant personell fra GDF Suez.

Mål
Formålet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan GDF Suez sikrer at de instrumenterte sikkerhetssystemene på Gjøa møter relevante myndighetskrav, anerkjente standarder og retningslinjer samt selskapets egne krav og prinsipper.

I tilsynet ble det lagt vekt på at GDF Suez som organisasjon og de enkelte som har definerte roller knyttet til de instrumenterte sikkerhetssystemene har forståelse for hvilke utfordringer systemene på innretningen har i forhold til regelverkskrav knyttet til uavhengighet og relevante tiltak for å håndtere disse.

Uavhengighet i sikkerhetssystemene er viktig for å sikre at enkeltfeil ikke medfører svekkelser eller tap av barrierer. Samtidig innebærer integrasjon av de ulike delene i sikkerhets- og kontrollsystemene mange operative fordeler, det muliggjør enklere og sikrere drift og gir muligheter for bedre vedlikeholdsstyring og oppfølging.

I tilsynet ble følgende tema gjennomgått:

  • Automatiske funksjoner for undertrykking av nedstengningsfunksjoner.
  • Sekvensstyring som inkluderer ventiler styrt av sikkerhetssystemene.
  • Operasjon, testing og overvåkning av sikkerhetskritiske ventiler sett i lys av integrasjon av sikkerhets- og kontroll-systemene.
  • Krafttilførsel og distribusjon i systemene
  • Nettverkstopologi
  • Systemforståelse
  • Applikasjonsforståelse
  • Sikring av kompetanse i drift

Resultat
Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i henhold til plan og var godt tilrettelagt. Våre observasjoner er gjort på grunnlag av mottatte dokumenter, presentasjonene som ble fremlagt og forhold som ble avklart i arbeidsmøtene.

I tilsynsaktiviteten identifiserte vi to avvik i forhold til

  • Avvik godkjent i prosjekt
  • Manglende kompetansekrav til arbeid på sikkerhetssystemer

Rapporten inneholder i tillegg tre punkter hvor det er potensial for forbedringer.