Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Island Innovator

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte den 5.mars 2013 en tilsynsaktivitet rettet mot Island Innovator, hvor beredskapsmessige forhold ble gjennomgått.


Odfjell Drilling skal operere innretningen på norsk kontinentalsokkel. Ptils aktivitet ble utført som et ledd i behandlingen av søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere organisasjon og styringssystem på innretningen relatert til fagområdet beredskap, opp mot gjeldende krav i regelverket.

 

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • sikring av løst inventar og utstyr i boligkvarter
  • kommunikasjon ved evakuering i flåte
  • redningsvester
  • VHF i MOB-båt

 Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • oppbevaring av redningsvester
  • beredskapsanalyse og beredskapsplan
  • helikopterdekkets identifikasjonsmerking
     

Brev til Odfjell Drilling
Tilsynsrapport – Island Innovator

Journal 2012/859

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064