Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Ivar Aasen feltutbygging

Ptil gjennomførte tilsyn med Det Norske oljeselskap (Det norske) og Ivar Aasen utbyggingsprosjekt om prosjektstyring og fabrikasjonen av rørledninger.


Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Det norske ivaretar HMS-regelverket og egne krav til fabrikasjon av rørledningene.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkt knyttet til:

  • Dokumentasjon
  • Kvalifikasjoner og kompetanse
  • Oppfølging

Det norske har fått frist til 10.7.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00