Gå til hovedinnhold

Tilsyn med logistikk og arbeidsmiljø på West Epsilon

Ptil førte i perioden 23.-26.11.2015 tilsyn med North Atlantic Drilling as (NAD) innen fagområdene logistikk og arbeidsmiljø på West Epsilon.


Den flyttbare boreinnretningen West Epsilon fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i februar 2002. Som et ledd i oppfølgingen av etterlevelse av regelverkskrav og forutsetningene for SUT, har Ptil gjennomført tilsyn på fagområdene logistikk og arbeidsmiljø. Dette omfatter materialhåndtering, løfteutstyr og sikker bruk av dette.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Ansvar og myndighet
  • Kompetanse
  • Vedlikehold
  • Kartlegging og risikovurdering
  • Tiltak

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knytte til:

  • Materialhåndtering
  • Dokumentasjon
  • Støy
  • Språk
  • Klemfare

North Atlantic Management as har fått frist til 25.2.16 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert. 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77