Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Lundin Norway AS - Edvard Grieg

I perioden 20-21.3.2014 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn Lundin Norway AS (Lundin) og Edvard Grieg utbyggingen.


Mål
Målet med tilsynet var å vurdere selskapets styring av tekniske, operasjonelle og administrative forhold vedrørende tilrettelegging for materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr på innretningen og måle dette mot selskapets egne krav og myndighetskrav.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • «Dropped object»-analyser
  • Materialhåndteringsplan
  • Blindsoner

Videre ble de identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Styrende dokumenter
  • Kvalitetssikring av sakkyndig virksomhet
  • Klemfare
  • Materialhåndtering

 

Journal 2014/323

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77