Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Lundin Norway AS – Edvard Grieg

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 8.-10.12.2014 tilsyn Lundin Norway AS og Edvard Grieg utbyggingsprosjekt.


Edvard Griegfeltet bygges ut med en bemannet, bunnfast innretning med prosessanlegg, boligkvarter og boring ved bruk av ekstern oppjekkbar borerigg. Feltet ligger ca 35 kilometer sør for feltene Grane og Balder i den midtre delen av Nordsjøen.

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Lundin sikrer etterlevelse av regelverkets krav til styring av barrierer i Edvard Grieg utbyggingsprosjekt.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Nødavstengningssystemet
  • Evakueringsveier

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til automatisk brannvannsutløsing

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 


 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064