Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Marathon Oil Norge AS – Alvheim

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 4.-18.3.14 tilsyn med Marathons oppfølging av tekniske og operasjonelle barrierer for produksjonsskipet Alvheim FPSO.


Mål
Målsettingen med oppgaven var å vurdere om Alvheim opereres i henhold til regelverket med spesiell vekt på tekniske og operasjonelle barrierer.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • System for barrierestyring
  • Prosessikringssystemet
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Risikoanalyse

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til

  • Nødavstengningssystemet
  • Passiv brannbeskyttelse av rør og utstyr

 

Journal 2013/1099

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064