Gå til hovedinnhold

Tilsyn med maritime systemer og bærende konstruksjoner på Scarabeo 8

Petroleumstilsynet gjennomførte i perioden 28.-29.2.2012 tilsyn knyttet til maritime systemer og bærende konstruksjoner om bord på Scarabeo 8.


Tilsynet inngår som en del av saksbehandlingen av søknad om samsvarsuttalse for Scarabeo 8.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere tekniske og styringsmessige forhold på innretningen vedrørende maritime systemer og bærende konstruksjoner i henhold til gjeldende krav i petroleumsregelverket.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

• Stabilitetsinstruksjon og operasjonsmanualen
• Lukningsmidler
• Alarmsystem for lukningsmidler
• Operasjonsinstruksen for ballast
• Ballastventilene
• Dokumentasjon for forankringssystemet
• Dokumentasjon for bærende konstruksjoner

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

• Automatiske stengebryter
• Fribordsplanen
• Testomfanget for ikke-destruktiv testing
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77