Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Martin Linge PU-prosjektet

Ptil gjennomførte 3.-4. februar 2015 tilsyn mot Martin Linge-prosjektet innen fagområdene beredskap, materialhåndtering og arbeidsmiljø.


Total E&P Norge AS er operatør på Martin Linge-feltet som ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, cirka 42 km vest for Oseberg.

Feltet vil bli utbygd med en integrert, bunnfast produksjonsinnretning og med en flyttbar innretning for lagring og transport. Produksjonen på feltet er planlagt startet i 2016. Innretningen designes av det franske selskapet Technip.

Målet med tilsynet var å vurdere om Total og Technip sin styring av beredskap, materialhåndtering og arbeidsmiljø er i samsvar med regelverkets krav.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Materialhåndtering
  • Offshorekran
  • Landingsdekk
  • Lagring og vedlikehold av stillasmateriell

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064