Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Martin Linge-utbyggingsprosjekt innen barrierer og vedlikehold

I perioden 2.-9.5.2018 førte vi tilsyn med styring av barrierer og vedlikehold for Martin Linge produksjonsenhetsprosjekt (PU) i ferdigstillingsfasen på Rosenberg verft samt sammenstillings- og systemutprøvingsfasen på feltet.


Mål
Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor Energy as (Equinor) sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav knyttet til styring av storulykkerisiko, barrierer og vedlikehold i ferdigstillelse og klargjøring av Martin Linge PU for drift.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Preserveringsprosedyrer
  • Midlertidig utstyr
  • Varmekabelinstallasjoner
  • Merking

Equinor har fått frist til 17. august 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77