Gå til hovedinnhold

Tilsyn med materialhåndtering på Ulafeltet

22.-25. august 2017 førte vi tilsyn med Aker BP sin tilrettelegging for styring av materialhåndtering og kran- og løfteoperasjoner på Ulafeltet.


Mål
Målet med tilsynet var å følge opp pålegget som ble gitt til BP 8. juni 2016 etter tilsyn med materialhåndtering kran og løft og senfase.

Videre var målet å føre tilsyn med systemer som skal forhindre ulykker og skader i forbindelse med materialhåndtering, kran og løft inkludert i boreområdet, samt bruk av stillas.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Tilrettelegging for effektiv og forsvarlig materialhåndtering
  • Vedlikehold av offshorekranene
  • Stillas, rømningsveier, lastbærere og bruksanvisning

Aker BP har fått frist til 30. oktober 2017 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77