Gå til hovedinnhold

Tilsyn med naturdatainnsamling på Gullfaks C

I perioden 5.-7. februar 2018 førte vi tilsyn, sammen med Meteorologisk institutt, med naturdatainnsamling på Gullfaks C.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å gå gjennom relevante rutiner for å utføre, vedlikeholde og rapportere innsamling av naturdata på Gullfaks C, samt vurdere den tekniske standarden på system og utstyr.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Opplæring
  • Måling av sjøtemperatur

Statoil Petroleum as har fått frist til 23. mars 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77