Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Njord A - bærende konstruksjoner og maritime systemer

Ptil førte 29. og 30. september 2016 tilsyn med Statoil knyttet til tidligfasevurderinger og analyser av bærende konstruksjoner og maritime systemer på Njord A.


Målet med tilsynet var å verifisere om de planlagte endringene var i samsvar med innretningsforskriften krav til konstruksjoner og maritime systemer.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til bruk av programvare under verifikasjon og synliggjøring av teknisk ansvarlig hos den som prosjekterer.

Statoil har fått frist til 7. november 2016 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77