Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Ocean Rig

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 14.9.2012 - 1.3.2013 tilsyn med Ocean Rig AS (OR) og selskapets forberedelse til aktivitet med Leiv Eiriksson på norsk sokkel.


Mål
Målet med denne tilsynsaktiviteten er å følge opp at selskapet ivaretar regelverkets krav til risiko- og barrierestyring, herunder vedlikeholdsstyring, før oppstart av ny aktivitet med Leiv Eiriksson på norsk sokkel. Likeledes at selskapets styringssystemer og innretningens tekniske tilstand er ivaretatt i henhold til beskrivelsene i SUT-søknaden.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • SUT-søknaden og tilhørende dokumentasjon
 • risiko- og barrierestyring
 • branndeteksjon i maskinrom
 • brannbekjempelse i thrusterrom
 • sikt og tilrettelegging av laste- og lager områder
 • dekksluker/sjakter
 • slangestasjoner
 • sakkyndig virksomhet
 • adkomst til offshorekranene
 • løst løfteutstyr
 • operasjonelle prosedyrer
 • vanntette lukningsmidler
 • skilting
 • merking av utstyr og komponenter
 • vedlikeholdsprogram og klassifisering
 • historikk av vedlikeholdsdata
 • orden og ryddighet

 Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til: 

 • kompetanse og opplæring
 • batterinødlys
 • isolasjon av tennkilder
 • nød-operasjon av løfteinnretninger
 • offshorekraner
 • ventilasjon i boligkvarter
 • alarmsystem for vanntette lukningsmidler
 • preservering av utstyr
 • dokumentasjon
 • merking av løfteutstyr

 

Brev til Ocean Rig AS
Tilsynsrapport – Leiv Eriksson 

Journal 2013/975

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064