Gå til hovedinnhold

Tilsyn med oppfølging av hendelse på Slagentangen

Ptil førte 9. mars 2016 tilsyn med oppfølging etter hendelse på Slagentangen 29. januar 2016.


Målet med tilsynsaktiviteten er å vurdere hvordan Esso Norge AS utfører granskinger av hendelser og hvordan disse hendelsene blir fulgt opp i etterkant for læring, samt danne oss et bilde av hvordan stillas håndteres på anlegget.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til:

  • Kontroll av stillas i anlegget

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Gransking av hendelser
  • Vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap
  • Kritiske løft

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95