Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Oseberg C

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 13.-16. mai 2013 tilsyn med Statoils styring og ledelse av beredskap på Oseberg C.


Mål

Målet med aktiviteten er å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig ledelse og styring av beredskap på Oseberg C.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • livbåt
  • MOB-båt
  • opplæring
  • telemedisinskutstyr

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • samtrening av personell i beredskapsorganisasjonen
  • livbåtførere
  • beredskapssentralen

Journal 2013/331

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77