Gå til hovedinnhold

Tilsyn med planlegging av leteboring i Barentshavet sør-øst

Vi har ført tilsyn med Statoil sin planleggingsprosess og forberedelser for leteboring av brønn 7435/12-1 i Barentshavet sør-øst (SØ).


Bakgrunn for oppgaven var at Barentshavet SØ er et nytt område for leteboring uten nærliggende brønner å trekke vesentlig erfaring fra. Store avstander og arktisk lokasjon kan innebære særlige område- og lokasjonsspesifikke utfordringer knyttet til planlegging og gjennomføring av leteboring.

Målet med oppgaven var å se hvordan Statoil, sammen med boreentreprenør og andre involverte parter gjennomførte planleggingsprosessen. I dette inngikk informasjonsinnhenting, bruk av relevant erfaring og risikovurderinger for å utarbeide robuste planer for leteboring i de nye områdene som er åpnet i Barentshavet SØ, og brønn 7435/12-1 spesielt.

Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til risikoreduksjon, frakopling fra BOP ved hendelser, rutiner for prøving av avledingssystemet og overvåking og kontroll av is-fragmenter.

Vi har bedt Statoil innen 21. august 2017 redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77