Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Point Resources

Den 22. mars 2018 førte vi tilsyn med Point Resources sin planlegging og gjennomføring av permanent plugging av brønner på Jotun B.


Mål
Målet med tilsynet var å dokumentere om Point Resources hadde planlagt og gjennomført permanent plugging av brønnene i tråd med regelverket og at ytelsen til brønnbarrierene var verifisert.

Resultat
Det ble identifisert ett avvik knyttet til verifikasjon av ytelsen til barrierer.

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkt.

Point Resources har fått frist til 5. juni 2018 med å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77