Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Premier Oil Norge AS

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 21. juni 2011 tilsyn med Premier Oil Norge AS' planlegging og gjennomføring av boring av brønn 9/1-1 S.


Bakgrunn
Tilsynet har sin bakgrunn i at dette er selskapets første egenopererte letebrønn på norsk sokkel.

Ptil prioriterer oppfølging av nye aktører som vil igangsette boreoperasjon på norsk sokkel.

Hensikten med tilsynsaktiviteten var å vurdere styring av helse, miljø og sikkerhet i forhold til organisasjonsmessig-, teknisk- og operasjonell kapasitet og kompetanse.

Mål
Målet var å føre tilsyn med selskapets etterlevelse av krav til styring av HMS i forbindelse med oppstart av boreoperasjonen med boreinnretningen Bredford Dolphin.

Resultat
Basert på dokumentasjon og presentasjoner viste Premier at de har gjennomført omfattende forberedelser til den forestående boreoperasjonen med Bredford Dolphin.

I møtet framkom det at selskapet har oppdatert sitt styringssystem og videreutviklet organisasjonen med hensyn til kapasitet og kompetanse i forhold til det som var situasjonen ved tilsyn i 2010.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Avviksbehandling
  • Revisjonsplan
  • Samhandling om oppfølging av arbeidsmiljø.
     

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064