Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosessintegritet - Yme

Ptil gjennomførte 27.9.2010 tilsyn med Yme-innretningen knyttet til fagområdet prosessintegritet.


Yme-innretningen ligger for tiden ved Rosenberg verft i Stavanger, og tilsynet ble gjennomført som en del av saksbehandlingen av operatørselskapet Talisman Energy Norge (Talisman) sin søknad om samtykke til å ta i bruk Yme-innretningen.

Flere fagdisipliner gjennomførte tilsyn med Yme denne dagen, og vil rapportere disiplinvis. Denne rapporten omhandler resultatene fra prosessintegritet. Tilsynet la vekt på å følge opp rapportene etter tidligere tilsyn, Talismans svar og en verifikasjonsrunde om bord.

Resultat
De fleste sakene fra tidligere tilsyn er nå avklart. Likevel er det på noen områder fremdeles saker som krever avklaring. Funnene er ikke klassifisert som avvik eller forbedringspunkter.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77