Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjektering av Eldfisk

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 10. og 11. mai 2012 tilsyn med prosjekteringen av bærende konstruksjoner på stålunderstellet til Eldfisk 2/7-S.


Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at prosjekteringen av de bærende konstruksjonene var i samsvar med gjeldende regelverk.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • teknisk ansvarlig for konstruksjonsanalysene
  • verifikasjon av prosjekteringen
  • vibrasjon av konstruksjonselementer
  • Nøyaktigheten av vindlastene
  • Risikoanalysene
  • Dempning av jacketkonstruksjoner
  • Analyser av spenningskonsentrasjoner
  • Dokumentasjon for fabrikasjon, installasjon og operasjon

Brev til ConocoPhillips Skandinavia AS
Tilsynsrapport - Eldfisk 2/7S

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77