Gå til hovedinnhold

Tilsyn med prosjekteringen av bærende konstruksjoner på dekket til Gudrun-innretningen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 31.8.-1.9.2011 tilsyn med Statoil. Tilsynet var knyttet til prosjekteringen av bærende konstruksjoner på dekket til Gudrun-innretningen.


Bakgrunn
Detaljprosjekteringen av konstruksjonene på dekket av Gudrun er nå nær ferdigstillelse. Tilsynet er gjort nær en milepæl i prosjektet for å se til at tilstrekkelig dokumentasjon foreligger ved oppstarten av fabrikasjonen.

Mål
Målet med tilsynet var å se til at prosjekteringen av de bærende konstruksjonene skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Vi gjennomgikk på stikkprøvebasisdokumentasjon knyttet til prosjekteringen med vekt på utmattingsanalysene, bestemmelse av vekt og tyngdepunkt samt Statoils verifikasjoner og tilsynsvirksomhet.

Resultat
Konstruksjonsanalysene er store og kompliserte. Det er i slike analyser svært mye som må gjøres riktig eller gjøres på en konservativ måte.

Det ble ikke avdekket brudd på forskriftsbestemmelser. Vi har likevel noen forslag til forbedringspunkter knyttet til gjennomføring verifikasjoner, og dokumentasjon av analyser og analyseverktøy.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064